Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Fientlig mot sanningens försvarare

  Församlingarna i Afrika helighöll sabbaten på samma sätt som påvekyrkan före dess fullständiga avfall. Samtidigt som de helighöll den sjunde dagen i lydnad för Guds bud underlät de att arbeta på söndagen i överensstämmelse med kyrkans sed. Då den romerska kyrkan fick makten, vanhedrade den Guds vilodag för att upphöja sin egen vilodag. Men de afrikanska församlingarna, som var bortglömda under nästan tusen år, tog inte del i detta avfall. Då de kom under katolskt herravälde, blev de tvungna att åsidosätta den sanna vilodagen och godkänna den falska. Men så snart de hade återvunnit sin självständighet började de åter iaktta sabbatsbudet.DSS 553.1

  Dessa redogörelser från gångna tider avslöjar tydligt den romerska kyrkans fientlighet mot den sanna vilodagen och mot dem som försvarade den. Historien visar också vilka medel man använde för att upphöja den institution som man själv hade skapat. Bibeln säger att detta skall återupprepas när protestanter och katoliker förenar sig för att upphöja söndagen.DSS 553.2

  Profetian i Upp. 13:e kapitel berättar att den makt som framställs genom djuret med horn liknande ett lamms, skall förmå jordens inbyggare att tillbedja påvemakten — symboliserad av djuret som liknade en panter. Djuret med de tv hornen skall också förmå “jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret” och dessutom befalla alla “både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar”, att ta emot vilddjurets märke. (Upp. 13: 11-16.) Som tidigare visats är Förenta Staterna den makt som framställs genom djuret med lammhornen. Denna förutsägelse kommer, som tidigare sagts, att uppfyllas när Förenta Staterna genomdriver firandet av söndagen, som den romerska kyrkan påstår vara ett särskilt erkännande av dess överhöghet.DSS 553.3

  Men Förenta staterna blir inte ensamma om denna hyllning till påvedömet. Den romerska kyrkans inflytande i de länder som en gång erkände dess herravälde, är långt ifrån tillintetgjort. Profetian förutsäger att denna makt skall återupprättas. “Jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret.” — Vers 3. Detta dödliga sår åsyftar påvedömets fall år 1798. Men profetian säger att “dess dödssår blev läkt och hela världen såg med förundran efter vilddjuret”. Paulus förklarar tydligt att “syndens människa” skall fortsätta ända fram till Kristi andra ankomst. (2 Tess. 2: 3-8.) Ända fram till tidens slut skall han fortsätta att utföra sitt förförelseverk. Johannes avser också påvedömet då han säger: “Alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok.” - Upp. 13: 8. I både den gamla och den nya världen kommer påvedömet att hyllas genom den ära som människor visar söndagen, den vilodag som uteslutande vilar på den romerska kyrkans auktoritet.DSS 554.1

  Sedan mitten av 1800-talet har de som studerat Bibelns förutsägelser, förkunnat detta för världen. Det som nu sker vittnar om att vi snabbt närmar oss uppfyllelsen av det som förutsagts. Protestantiska förkunnare hävdar att de har gudomlig auktoritet att hålla söndagen hellig, men de kan inte framlägga några bibliska bevis för detta. I själva verket befinner de sig i samma situation som de katolska ledare, som berättade om uppdiktade underverk som ersättning för en befallning från Gud. Påståenden om att Guds straff skall hemsöka människorna för att de överträder söndagen som vilodag kommer att återupprepas. Vi märker det redan. En rörelse för att genomdriva helighållandet av söndagen vinner snabbt framgång.DSS 554.2

  Den romerska kyrkans list och förslagenhet är säregen. Den ser vad som kommer. Tåligt väntar den på sitt tillfälle. Den ser att de protestantiska kyrkosamfunden hyllar den katolska kyrkan genom att erkänna den falska vilodagen. De förbereder sig för att genomdriva firandet av den med hjälp av samma medel som de själva använde i gångna tider. De som förkastar sanningens ljus, kommer ännu en gång att söka hjälp hos den makt som kallar sig ofelbar, för att upphöja den vilodag som de själva har infört. Det är lätt att förstå hur villigt den kommer att hjälpa protestanterna med detta. Vem förstår väl bättre än katolicismens ledare hur man skall behandla dem som visat olydnad mot kyrkan?DSS 555.1

  Den romersk-katolska kyrkan är, med alla sina förgreningar över hela världen, en omätlig organisation som står under kontroll av påvestolen och är avsedd att tjäna dess intressen. Miljoner medlemmar i varje enskilt land på jorden lärs att betrakta sig som förpliktade att visa påven trohet. Vilken nationalitet eller regering de än tillhör, skall de sätta kyrkans auktoritet över all annan myndighet. Även om de avlägger trohetsed mot staten, går löftet om lydnad mot den romerska kyrkan före denna och löser dem från varje plikt som är oförenlig med dess intressen.DSS 555.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents