Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Löftestiden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Inför Felix och Drusilla

  Det dröjde emellertid inte så länge, förrän Felix och hans hustru Drusilla skickade efter Paulus. De ville under ett enskilt samtal med honom få höra av honom om “tron på Kristus Jesus”. De var villiga, ja, till och med angelägna om att få lyssna till dessa nya sanningar — sanningar som de kanske aldrig åter skulle få tillfälle att lyssna till och som, om de förkastades, skulle bli ett vittnesmål mot dem på Guds dag.LFT 395.2

  Paulus betraktade detta som ett tillfälle från Gud och utnyttjade det troget. Han visste att han stod inför en som hade makt att döda honom eller ge honom fri, men ändå tilltalade han inte Felix och Drusilla med beröm eller smicker. Han visste att hans ord skulle kunna bli till liv eller till dom för dem. Därför undanträngde han alla själviska intressen och försökte endast väcka dem till att inse den fara i vilken de befann sig.LFT 395.3

  Aposteln visste att evangelium gällde alla som ville lyssna till honom. Han visste också att dessa myndighetspersoner en dag skulle stå antingen bland de rena och heliga omkring den stora vita tronen eller också bland dem till vilka Kristus skulle säga: “Gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.” — Matt. 7:23. Han visste att han måste träffa alla sina åhörare inför Guds domstol och där göra räkenskap, inte bara för vad han hade sagt och gjort utan också för bevekelsegrunder och anda i alla sina ord och handlingar.LFT 395.4

  Felix’ framfart hade varit så våldsam och grym, att bara mycket få någonsin hade vågat antyda för honom att hans karaktär och uppträdande inte var felfria. Men Paulus kände inte någon rädsla för människor. Han talade fullt öppet om sin tro på Kristus och skälen till denna tro. Han kom då också att särskilt tala om de dygder som är väsentliga för den kristnes karaktär, men som på ett så slående sätt saknades hos detta stolta par som han stod inför.LFT 395.5

  Han framhöll för Felix och Drusilla Guds väsens egenskaper — hans rättfärdighet, rättvisa och opartiskhet. Han redogjorde för vad hans lag innehöll. Han visade klart att det är människors plikt att leva ärbart och nyktert, att låta förnuftet kontrollera benägenheter och passioner, att leva i överensstämmelse med Guds lag och att hålla de fysiska och andliga krafterna vid god hälsa och i verksamhet. Han förklarade att det med full säkerhet skulle komma en domens dag, då alla skulle dömas efter sina handlingar. Det skulle då bli tydligt och klart, att förmögenhet, höga ämbetsposter eller titlar inte skulle vara av något värde då det gällde att bli föremål för Guds välvilja eller frikänd från syndens följder. Han visade att det jordiska livet var människans förberedelsetid för det framtida livet. Om det nuvarande livets förmåner och tillfällen ringaktas, kommer man att drabbas av eviga förluster. Ingen ny beredelsetid skulle ges.LFT 396.1

  Paulus talade särskilt om Guds lags vittomfattande krav. Han visade hur dess principer sträcker sig till de djupaste hemligheterna i människans etiska natur och kastar en flod av ljus över det som varit dolt för människors ögon och kännedom. Allt vad vi gör och säger, det som uppenbaras i det yttre livet avspeglar endast ofullständigt människans karaktär. Lagen genomforskar hennes tankar, bevekelsegrunder och avsikter. De mörka drifter som är dolda för människors ögon: avund, hat, begär, ärelystnad, onda handlingar som övervägs i själens oåtkomliga gömslen och som kanske ännu aldrig kommit till utförande på grund av att tillfälle saknats — allt detta fördöms av Guds lag.LFT 396.2

  Paulus försökte rikta sina åhörares tankar mot det enda stora syndoffret. Han hänvisade till de offer som var en skugga av det tillkommande goda och framställde sedan Kristus såsom förverkligandet av alla dessa ceremonier — han som var den enda källan till liv och hopp för det fallna människosläktet. Forntidens heliga män blev frälsta genom tron på Kristi offer. Då de såg det döende offrets smärta och ångest, skådade de framåt genom tidsåldrarna till Guds lamm som skulle försona världens synd.LFT 397.1

  Gud har rätt att fordra kärlek och lydnad av alla sina skapade väsen. I sin lag har han gett dem en fullkomlig regel för vad som är rätt. Många glömmer emellertid sin Skapare och föredrar att följa sina egna vägar i strid mot hans vilja. Den kärlek som är så hög som himmelen och så vid som världsalltet, återgäldar de med fiendskap. Gud kan inte sänka sin lags krav till den nivå på vilken ogudaktiga människor lever. Inte heller kan människan i egen kraft uppfylla lagens krav. Endast genom tron på Kristus kan syndaren bli fri från skuld och få möjlighet att leva i överensstämmelse med sin Skapares lag.LFT 397.2

  Så framställde fången Paulus den gudomliga lagens krav för både jude och icke-jude samt Jesus, den föraktade nasarén, som Guds Son och världens Återlösare.LFT 397.3

  Den judiska prinsessan förstod mycket väl den lags heliga natur som hon så skamlöst hade överträtt, men hennes fördomar mot den korsfäste stålsatte henne mot livets Ord. Felix däremot, som aldrig tidigare hade lyssnat till evangelium blev djupt påverkad av Paulus’ tal. Guds Ande gjorde med överbevisande kraft intryck på hans sinne. Det väckta samvetets röst ljöd i hans inre. Felix kände att det som Paulus hade sagt var sanning. Hans brottsliga liv i det förflutna framstod för honom i hans minne. Hans tidigare livs hemliga utsvävningar och blodsutgjutelser och hans senare livs brottslighet framträdde i tydliga minnesbilder. Han såg sig själv som en liderlig, grym och rovgirig människa. Aldrig någonsin tidigare hade sanningen gjort ett så starkt intryck på honom. Aldrig tidigare hade han varit så uppfylld av skräck. Tanken att alla hans livs hemliga illgärningar var uppenbara för Gud och att han måste dömas efter sina handlingar, gjorde honom skräckslagen.LFT 397.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents