Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Löftestiden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  De började forstå

  Under dessa dagar som Kristus tillbringade tillsammans med sina apostlar, fick de en ny upplevelse. När de hörde sin älskade Mästare förklara Skrifterna i ljuset av allt det som hade hänt, blev deras tro på honom fast grundad. De kom så långt att de kunde säga: “Jag vet på vem jag tror.” — 2 Tim. 1:12. De började förstå omfattningen av hans uppgift och dess natur. De började förstå att de för världen skulle förkunna det evangelium som han hade anförtrott dem. Händelserna i Kristi liv, hans död och uppståndelse, de profetior som hade pekat fram till dessa händelser, frälsningsplanens hemligheter, Jesu makt att försona för synd — alla dessa saker hade de varit vittnen till och de skulle nu låta världen få del av dem. De skulle förkunna ett evangelium av frid och frälsning genom omvändelse och Frälsarens kraft.LFT 28.2

  Innan Jesus uppfor till himmelen gav han sina apostlar deras uppdrag. Han talade om för dem att de skulle förverkliga hans testamentsförordnande, i vilket han till världen hade överlämnat det eviga livets skatter. Ni har varit vittnen till mitt uppoffrande liv för världens skull, sade han till dem. Ni har sett mitt arbete för Israel. Och även om mitt folk inte vill komma till mig, så att de skulle kunna få liv, trots att präster och rådsherrar har gjort med mig som de hade planlagt och trots att de har förkastat mig, kommer de ändå att få ytterligare ett tillfälle att ta emot Guds Son. Ni har sett att alla som har kommit till mig och bekänt sina synder, har jag fritt tagit emot. Den som kommer till mig honom, skall jag inte i något avseende kasta ut. Till er, mina apostlar, anförtror jag detta barmhärtighetens budskap. Det skall förkunnas för både judar och icke-judar, i första hand för Israel och därefter till alla folk, språkområden och nationer. Alla som tror kommer att sammansluta sig i en enda församling.LFT 29.1

  Evangelii uppdrag är Kristi rikes stora missionsuppdrag. Apostlarna skulle arbeta ivrigt för att vinna människor. De skulle för alla förkunna nådens inbjudan. De skulle inte vänta på att människor skulle komma till dem. De skulle gå ut till alla folk med sitt budskap.LFT 29.2

  Apostlarna skulle utföra sitt uppdrag och föra det framåt i Kristi namn. Allt vad de sade och gjorde skulle fästa uppmärksamheten på hans namn som äger den levande kraft, genom vilken människor kan bli frälsta. Deras tro skulle inriktas på honom som är barmhärtighetens och kraftens källa. I hans namn skulle de bedja till Fadern och de skulle få svar. De skulle döpa i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Kristi namn skulle vara deras lösenord, deras igenkänningstecken, deras föreningsband, auktoriteten bakom deras handlingssätt och källan till deras framgång. Ingenting skulle komma att erkännas i hans rike som inte bar hans namn och underskrift.LFT 29.3

  När Kristus sade till sina apostlar, att de skulle gå ut i hans namn för att till en enda församling samla alla som trodde, förklarade han öppet för dem nödvändigheten av att bevara enkelheten. Ju mindre skrytsamma de var i sitt uppträdande, dess större skulle deras inflytande för det goda bli. Apostlarna skulle tala på samma enkla sätt som Kristus hade talat. De skulle i sina åhörares sinnen inskärpa den undervisning som han hade lärt dem. Kristus sade inte till sina apostlar att deras arbete skulle bli lätt. Han visade dem att omfattande sammansvärjningar från det ondas sida skulle smidas mot dem. De skulle få kämpa “mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna”. (Ef. 6:12.) Men de skulle inte lämnas att kämpa ensamma. Han försäkrade dem att han skulle vara med dem och att de, om de ville gå framåt i tro, skulle göra det under den Allsmäktiges skydd. Han uppmanade dem att vara modiga och starka. En som var mäktigare än änglar skulle finnas ibland dem, han som är anföraren för himmelens arméer. Han skapade alla förutsättningar för att de skulle kunna fullfölja sitt uppdrag. Han tog också själv på sig ansvaret för dess framgång. Så länge de lydde hans ord och arbetade i gemenskap med honom skulle de inte kunna misslyckas. Gå ut till alla länder, sade han till dem. Gå till de mest avlägsna trakter av den bebodda världen och var förvissade om att min närvaro alltid kommer att vara med er där. Arbeta med tro och tillförsikt. Den tiden kommer nämligen aldrig då jag kommer att överge er. Jag kommer alltid att vara med er, hjälpa er att utföra era plikter, leda, trösta, helga och uppehålla er och ge er framgång, då ni talar ord som skall rikta andra människors uppmärksamhet mot himmelen.LFT 30.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents