Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Löftestiden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mod och tillförsikt

  Han försökte också hos dem ingjuta hopp och mod. “Edra hjärtan vare icke oroliga”, sade han. “Tron på Gud; tron ock på mig. I min Faders hus äro många boningar; om så icke vore, skulle jag nu säga eder, att jag går bort för att bereda eder rum. Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, skolen I ock vara. Och vägen som leder dit jag går, den veten I. ” — Joh. 14:1-4. Det är för er skull som jag har kommit till världen. För er har jag arbetat. När jag går bort skall jag fortsätta att ivrigt arbeta för er. Jag kom till världen för att uppenbara mig själv för er, för att ni skulle tro. Jag går till min Fader och till er Fader för att samarbeta med honom för ert bästa.LFT 24.1

  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern. — Joh. 14:12. Med detta menar inte Kristus att apostlarna skulle komma att göra mer upphöjda gärningar än han hade gjort, utan att deras arbete skulle få större omfattning. Han avsåg inte enbart underverk, utan allt det som skulle komma att äga rum under den helige Andes ledning. När Hjälparen kommer, sade han, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig. Också I kunnen vittna, eftersom I haven varit med mig från begynnelsen. — Joh. 15:26, 27.LFT 24.2

  På ett sällsamt sätt blev dessa ord uppfyllda. Efter det att den helige Ande hade kommit, blev apostlarna så fyllda av kärlek till Kristus och till dem för vilka han hade dött, att människor påverkades av det som de talade och av de böner de bad. De talade i Andens kraft. Under inflytandet av denna kraft omvändes tusentals.LFT 25.1

  Som Kristi representanter skulle apostlarna komma att göra ett starkt intryck på världen. Att de var ödmjuka människor skulle inte förminska deras inflytande, utan i stället öka det. Deras åhörares tankar skulle riktas från dem till Frälsaren som, fastän han inte kunde ses med ögonen, alltjämt arbetade tillsammans med dem. Apostlarnas upphöjda undervisning, deras uppmuntrande och förtröstansfulla ord skulle försäkra alla, att det inte var i sin egen kraft som de arbetade, utan i Kristi kraft. I det att de ödmjukade sig själva skulle de förklara att han, som judarna hade korsfäst, var livets Furste, den levande Gudens Son. De skulle förklara att det var i hans namn som de gjorde samma saker som han hade gjort.LFT 25.2

  Under sitt avskedssamtal med sina apostlar kvällen före korsfästelsen nämnde Frälsaren inte det lidande som han hade utstått och alltjämt måste utstå. Han talade inte om den förödmjukelse som låg framför honom. I stället försökte han få dem att fatta sådant som skulle styrka deras tro så att de skulle se framåt till den glädje som väntar övervinnaren. Han gladde sig över att han visste att han kunde och skulle göra mer för sina efterföljare, än han hade lovat. Han visste att den kärlek och medkänsla som han gav dem skulle rena deras själs tempel och göra människorna lika honom. Han visste att hans evangelium i Andens kraft skulle gå ut, “segrande för att segra”.LFT 25.3

  Detta har jag talat till eder, sade han, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden I betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen. — Joh. 16:33. Kristus misslyckades inte. Inte heller blev han missmodig. Apostlarna skulle visa en tro av samma uthålliga natur. De skulle arbeta som han hade arbetat, och lita på honom för att få kraft. Även om deras väg skulle komma att spärras av skenbara omöjligheter, skulle de ändå genom hans nåd fortsätta vidare framåt, inte låta någonting göra dem förtvivlade, utan vara hoppfulla i alla avseenden.LFT 26.1

  Kristus hade fullbordat det uppdrag som han hade fått att utföra. Han hade valt ut dem som skulle fortsätta hans arbete bland människorna. Han förklarade: “jag är förhärligad i dem. Jag är nu icke längre kvar i världen, men de äro kvar i världen, när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn — det som du har förtrott åt mig — för att de må vara ett, likasom vi äro ett.” “Icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig; jag beder, att de alla må vara ett, . . . jag i dem och du i mig — ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå, att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig.” — Joh.17:10, 11, 20-23.LFT 26.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents