Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Löftestiden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Breven från Rom

  Breven från Rom

  Redan tidigt i sin verksamhet som apostel fick aposteln Paulus särskilda tillfällen att lära känna Guds vilja ifråga om Jesu efterföljare. Han blev “uppryckt ända till tredje himmelen”, “till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det icke är lovligt för en människa att uttala”. Han medgav själv att han hade fått många “syner och uppenbarelser” från Herren. Hans förståelse av den evangeliska sanningens principer skulle vara lika stor som “övermåttan höga apostlars”. (2 Kor. 12:2, 4, 1, 11.) Han hade en klar och fullständig förståelse av “bredden och längden och höjden och djupet” av “Kristi kärlek som övergår all kunskap”. (Ef. 3:18, 19.)LFT 439.1

  Paulus hade inte tillåtelse att tala om allt som han hade sett i sina visioner. Bland hans åhörare fanns sådana som skulle ha tillämpat hans ord på ett felaktigt sätt. Men det som uppenbarats för honom gjorde det möjligt för honom att vara ledare och klok lärare. Det blev honom också till hjälp då han skrev sina brev. Den information som han hade fått i dessa visioner, fanns alltid kvar i hans minne och gjorde det möjligt för honom att på ett rätt sätt framställa den kristnes liv och karaktär. Genom personlig förkunnelse och i brev har han förkunnat det budskap som ända sedan dess har varit till styrka och hjälp för Guds församling. För dagens kristna avslöjar detta budskap klart de faror som kommer att hota församlingen och de falska läror som den kommer att få kämpa emot.LFT 439.2

  Apostelns önskan för dem, till vilka han adresserar sina brev med råd och förmaningar, var att de skulle “icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran”, utan att de skulle nå fram till “enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet”. Han uppmanade enträget dessa som var Jesu efterföljare i icke-judiska samhällen, att inte vandra “såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet vandra, hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud. . . . Sen därför noga till, huru I vandren: att I vandren icke såsom ovisa människor, utan såsom visa; och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle.” (Ef. 4:14, 13, 17, 18; 5:15, 16.) Han uppmuntrade Kristi efterföljare att se fram mot den tid då Kristus, som “älskat församlingen och utgivit sig själv för henne”, skulle “ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant” — en församling som var “helig och ostrafflig”. (Ef. 5:25, 27.)LFT 440.1

  Dessa budskap som skrivits, inte genom en människas kraft utan genom Guds kraft, innehåller en undervisning som alla borde studera och som vi gjorde väl i att ofta återkomma till. I den framställs en praktisk kristendom. Principer framställs som skulle följas av varje församling. Den väg som leder till det eviga livet är här klargjord.LFT 440.2

  I sitt brev till “de heliga som bo i Kolosse, de troende bröderna i Kristus”, som skrevs medan Paulus var fånge i Rom, talar han om sin glädje över deras fasthet i tron. Han hade fått veta detta genom Epafras som, skriver aposteln, “för oss har omtalat eder kärlek i Anden. Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Så skolen I kunna föra en vandel, som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt.” — Kol. 1:2-12.LFT 440.3

  Här ger Paulus uttryck för sin önskan om de troende i Kolosse. Hur höga är inte de ideal som de här orden anger för Kristi efterföljare! De ger uttryck för de storslagna möjligheter som finns i den troendes liv och klargör, att det inte finns någon gräns för de välsignelser som Guds efterföljare kan få. Genom att deras kunskap om Gud ständigt växer till, kan de utvecklas från kraft till kraft, från höjd till höjd i sin kristna upplevelse, till dess att de genom “hans härliga makt” blir “skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset”.LFT 441.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents